Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Kiến Xương Quý I năm 2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Kiến Xương – Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình Quý I năm 2023