Các hình thức thanh toán hóa đơn tiền nước

Công ty cung cấp 3 giải pháp thu tiền nước tới khách hàng:

  1. Thu tại các điểm thu nằm trên địa bàn thành phố và các huyện
  2. Thu tiền qua hệ thống ngân hàng liên kết (BIDV, Vietinbank, VietcomBank, ABBank)
  3. Thu trực tiếp tại trụ sở công ty hoặc các đơn vị/xí nghệp trực thuộc