Lịch sử hình thành & Bộ máy tổ chức

Quá trình và hình thành và phát triển của Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình.

     Tiền thân ban đầu của Công ty cổ phần nước sạch Thái Bình là Nhà máy nước Thị xã Thái Bình trực thuộc Sở xây dựng Thái Bình, thành lập năm 1960 theo Quyết định số 10/QĐ-UB của Ủy ban hành chính tỉnh Thái Bình với công suất thiết kế 2.500m3/ngđ. Năm 1986 với công cuộc đổi mới, các thành phần kinh tế trên địa bàn thị xã được phát triển, nhu cầu dùng nước sạch của các cơ quan, trường học, bệnh viện và gần 10.000 hộ dân ngày một cấp thiết hơn. Ngày 20/11/1992 Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định chuyển đổi Nhà máy nước thị xã Thái Bình thành Công ty cấp nước Thái Bình, với chức năng nhiệm vụ chính: Khai thác sản xuất nước nước sạch, thiết kế lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước dân dụng và công nghiệp. Năm 1994 Công ty đã lập dự án cải tạo Nhà máy được UBND tỉnh Thái Bình chấp thuận, Chính phủ phê duyệt cho phép thực hiện dự án bằng nguồn vốn vay ODA của Chính Phủ Phần Lan, mở rộng nhà máy lên 30.000m3/ngđ và cải tạo một phần mạng lưới cung cấp nước sạch, đến tháng 01/2004 hoàn thành đưa vào hoạt động. Ngày 05/01/2010 Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình có Quyết định số 02/QĐ-UBND chuyển Công ty cấp nước Thái Bình thành Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Thái Bình. Ngày 05/9/2014 Ủy ban nhân tỉnh Thái Bình có Quyết định số 2015/QĐ-UBND của về việc phê duyệt phương án chuyển đổi Công ty TNHH MV kinh doanh nước sạch tỉnh Thái Bình thành Công ty cổ phần. Đến nay Công ty đã thực hiện xong phương án Cổ phần hóa và chuyển tên thành Công ty Cổ phần nước sạch Thái bình từ tháng 01 năm 2015.

 
● Cơ cấu tổ chức bộ máy gồm 6 phòng và 11 đơn vị trực thuộc :
– 7 phòng bao gồm :
+ Phòng Tổ chức – Hành chính
+ Phòng Tài chính – Kế toán
+ Phòng Quản lý khách hàng 1
+ Phòng Quản lý khách hàng 2
+ Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật
+ Phòng Quản lý mạng lưới và Chống Thất thoát
+ Phòng CNTT
– 9 đơn vị trực thuộc bao gồm :
+ Xí nghiệp nước Thành phố.
+ Xí nghiệp Xây lắp
+ Xí nghiệp nước Tiền Hải
+ Xí nghiệp Cấp nước Kiến Xương
+ Xí nghiệp Cấp nước Nam Trung
+ Xí nghiệp Cấp nước Vũ Thư
+ Xí nghiệp cấp nước Tiên Hưng 
+ Xí nghiệp cấp nước An Bài 
+ Xí nghiệp cấp nước Quỳnh Côi 
+ Xí nghiệp cấp nước Hưng Hà 
+ Xí nghiệp cấp nước Hưng Nhân 
 
● Ngành nghề kinh doanh :
Công ty cổ phần nước sạch Thái Bình có nhiệm vụ:
– Khai thác, xử lý và cung cấp nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất và các nhu cầu khác trên địa bàn tỉnh Thái bình.
– Quy hoạch, lập dự án đầu tư, khảo sát thiết kế và giám sát thi công các dự án, công trình cấp thoát nước.
– Kinh doanh vật tư, thiết bị máy móc chuyên ngành cấp thoát nước.
– Xây dựng, lắp đặt thiết bị, công nghệ, mạng lưới đường ống các công trình cấp thoát nước.
– Tư vấn đấu thầu xây lắp, cung cấp vật tư thiết bị công trình cấp thoát nước, mua bán, gia công chế tạo thiết bị, phụ tùng các sản phẩm cơ khí chuyên ngành cấp thoát nước.