Danh mục : Hình thức thanh toán

Các hình thức thanh toán hóa đơn tiền nước

Công ty cung cấp 3 giải pháp thu tiền nước tới khách hàng: Thu tại các [...]

Bảng giá cấp nước áp dụng tại công ty

1. Giá tiêu thụ nước sạch cho sinh hoạt dân cư: Thực hiện theo Quyết định [...]

Thay đổi thông tin trên hóa đơn tiền nước

Thay đổi thông tin trên hóa đơn tiền nước Khách hàng có nhu cầu thay [...]