Tra cứu hóa đơn điện tử

  • Thực hiện công văn số 1649/CTTBI-TTHT Ngày 8/4/2022 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình về việc Đăng ký, chuyển đổi sử dụng HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ tài chính.
  • Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình đã hoàn thành việc chuyển đổi Hóa đơn điện tử và áp dụng sử dụng HĐĐT theo quy định mới.
  • Đề nghị Quý khách hàng Tra cứu hóa đơn điện tử theo link phía dưới: