Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Vũ Thư Quý I năm 2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Vũ Thư – Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình Quý I năm 2023