Danh mục : Đại hội đồng cổ đông

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Click Chuột để xem ——-->NQDHDCDTN_2023 [...]

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Click để xem Thông báo mời hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023  ——> TB mời [...]

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Click để xem —>  [...]

Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Click Chuột để xem và tải —> NQ_DHDCDTN_2022 [...]

Tài Liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Tài Liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 1. Link xem và [...]

Quyết định về việc gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

QĐ gia hạn ĐHĐCĐ 2022—-> Click chuột để xem [...]

Thông báo, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/4/2021

1. Thông báo Đại hội đồng cổ đông thường niên Click để xem, tải   Thongbao2021 [...]