Thủ tục lắp mới đồng hồ nước cho hộ gia đình

1. Điều kiện lắp đặt đồng hồ nước :

– Hộ gia đình có nhà ở hợp pháp nhưng chưa lắp đặt đồng hồ nước.

– Địa điểm đăng ký lắp đặt nằm trong vùng cấp nước của Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình

– Địa điểm đăng ký lắp đặt không thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi giải tỏa của chính quyền địa phương. 

2. Hồ sơ đăng ký lắp đặt (01 bộ): 

– Giấy đề nghị lắp đặt đồng hồ nước theo mẫu;

– Bản sao có công chứng CMTND hoặc CCCD của người đứng tên đồng hồ nước.

– Bản phô tô một trong các giấy tờ sau:

+ Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tại địa chỉ đăng ký lắp đặt đồng hồ);

+ Hợp đồng thuê nhà (đối với đối tượng thuê nhà);

+ Giấy phép xây dựng (tại địa chỉ lắp đặt đồng hồ);

+ Hộ khẩu tại địa chỉ đăng ký lắp đặt đồng hồ.

3. Quy trình lắp đặt đồng hồ nước: 

Nội dung công việc

Địa điểm làm việc

Đơn vị thực hiện

Ghi chú

Nộp hồ sơ đề nghị lắp đồng hồ Văn phòng Công ty CP nước sạch Thái Bình – Bộ phận DV&CSKH 01 bộ
Khảo sát thiết kế cụm đồng hồ Tại địa điểm đăng ký lắp đặt – Nhân viên Phòng KHKT

– Khách hàng

Theo phiếu hẹn
Ký hợp đồng sử dụng nước Phòng QLKH tại Công ty, Các XN đóng trên địa bàn phục vụ nước – Khách hàng
Thi công lắp đặt đồng hồ, bàn giao công trình Tại địa điểm đăng ký lắp đặt – Công nhân lắp đặt

– Khách hàng

4. Kinh phí lắp đặt:

– Theo dự toán kinh phí được Công ty lập (căn cứ vào phiếu khảo sát tại hiện trường).

Trả lời