Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Hưng Hà Quý I năm 2023

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Hưng Hà – Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình Quý I năm 2023