Các địa chỉ liên hệ khi cần thiết

Thành phố Vũng Tàu 

Liên hệ : Xí nghiệp Cấp nước Vũng Tàu

– Địa chỉ : Số 359 – Đường Nguyễn An Ninh – Phường 9 – Thành phố Vũng Tàu – Điện thoại :  3595959


Thị xã Bà Rịa và Xã Long Sơn

Liên hệ : Xí nghiệp Cấp nước Bà Rịa

– Địa chỉ : Số 4 – Đường Điện Biên Phủ – P. Phước Hưng – TX. Bà Rịa  – Điện thoại : 3595959

Huyện Long Điền

 

Liên hệ : Xí nghiệp Cấp nước Long Điền

– Địa chỉ : Ngã ba Lò vôi – Xã Phước Hưng – Huyện Long Điền – Điện thoại : 3595959

Huyện Xuyên Mộc

 

Liên hệ : Chi nhánh Cấp nước Xuyên Mộc và Trạm Cấp nước Bình Châu

– Địa chỉ : Thôn Thanh sơn – Thị trấn Phước Bửu – Huyện Xuyên Mộc – Điện thoại 3595959

Huyện Châu Đức

 

Liên hệ : Chi nhánh Cấp nước Châu Đức

– Địa chỉ : Thôn Thạch Long – Xã Kim Long – Huyện Châu Đức – Điện thoại : 3595959

 

Trả lời