Báo chỉ số đồng hồ nước qua điện thoại

Nếu khách hàng đi vắng, nhân viên công ty Cấp Nước không ghi được chỉ số đồng hồ thì khách hàng có thể gọi điện báo chỉ số đồng nước nhưng không được quá 2 tháng liên tục.


Đọc chỉ số đồng hồ nước qua điện thoại:

Nhân viên ghi chỉ số bắt buộc phải đến nhà khách hàng để ghi chỉ số đồng hồ. Trường hợp đặc biệt chưa ghi được chỉ số, khách hàng có thể báo chỉ số đồng nước qua điện thoại (nhưng không được quá 2 tháng liên tục) :

Điện thọai liên hệ báo chỉ số :

– Trung tâm chăm sóc khách hàng 064.3595959
– Hoặc báo trực tiếp cho nhân viên ghi đồng hồ.

Trả lời