Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Kiến Xương Quý IV/2022

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Kiến Xương – Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình Quý IV/2022