Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Hưng Hà Quý IV/2022

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Hưng Hà – Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình Quý IV/2022