Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN An Bài Quý III/2022

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước An Bài – Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình Quý III/2022