Danh mục : Nhà máy và hệ thống cấp nước

Sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý

1. Dây chuyền Công nghệ xủ lý nước tại Xí nghiệp nước Hưng Hà 2. [...]

Các hệ thống cấp nước tại Công ty CP Nước sạch Thái Bình

Công ty cổ phần nước sạch Thái Bình, có 9 Nhà máy cấp nước cho [...]