Các hệ thống cấp nước tại Công ty CP Nước sạch Thái Bình

Công ty cổ phần nước sạch Thái Bình, có 9 Nhà máy cấp nước cho Thành phố và 10 Huyện, thị trấn; bao gồm:

 1. Xí nghiệp nước Thành phố
 2. Xí nghiệp nước Tiền Hải
 3. Xí nghiệp nước Vũ Thư
 4. Xí nghiệp nước Kiến Xương
 5. Xí nghiệp nước Hưng Hà
 6. Xí nghiệp nước Hưng Nhân
 7. Xí nghiệp nước Tiên Hưng
 8. Xí nghệp nước Quỳnh Côi
 9. Xí nghiệp nước An Bài
 10. Xí nghiệp nước Nam Trung
 11. Trạm cấp nước Vũ Tây

 

Trả lời