Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Thành Phố Quý II/2022

 

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Thành Phố – Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình Quý II/2022