Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước XNN Hưng Nhân quý II/2021

Kết quả kiểm nghiệm chất lượng nước Xí nghiệp nước Hưng Nhân – Công ty Cổ phần nước sạch Thái Bình quý II/2021