Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2020, Triển khai kế hoạch năm 2021

Ngày 14/01/2021 Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2020 và Triển khai kế hoạch SXKD năm 2021.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong HĐQT, Ban TGĐ, Ban kiểm soát cùng 300 CBCNV. Buổi tổng kết với 3 phần chính gồm: Ban TGĐ thông qua báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021 và Tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc đóng góp vào kết quả SXKD trong năm 2020.

Năm 2020 là năm có nhiều biến động, khó khăn, đại dịch Covid-19 đã tác động đến đời sống, kinh tế xã hội của cả nước nói chung, cũng như của tỉnh nói riêng, đặc biệt là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, trong đó có Công ty cổ phần Nước sạch Thái Bình. Việc phát triển khách hàng bị hạn chế, một phần thị trường của công ty bị chồng lấn do có nhiều đơn vị cung cấp nước sạch, dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh; do chỉnh trang đô thị, xây dựng đường giao thông nông thôn đường ống cấp nước phải dịch chuyển nhiều, hư hỏng phải sửa chữa dẫn đến khó khăn trong việc cấp nước liên tục ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty.

Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của HĐQT, Ban tổng giám đốc công ty và sự nỗ lực của tập thể CBCNV, công ty đã vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt kế hoạch SXKD đã đặt ra, cụ thể: Sản xuất nước, đầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng các công trình cấp nước sạch đáp ứng  mọi nhu cầu sử dụng của khách hàng; 

Năm 2020:

– Sản lượng nước thương phẩm đạt 20.138.495 m3, tăng 4,6% so với cùng kỳ; Doanh thu nước tăng: 4,6%;

– Nộp ngân sách: 28 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ.

Ông Nguyễn Thiên Bắc – Chủ tịch HĐQT công ty giao nhiệm vụ, chỉ tiêu đặt ra cho năm 2021 với: Sản lượng nước thương phẩm đạt 21 triệu m3/năm; tổng doanh thu đạt 165,6 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước: 28,5 tỷ đồng; Nâng công suất Nhà máy nước An Bài từ 1.500m3/ngđ lên 3.500m3/ngđ; Hoàn thành đưa cụm bể lọc 10.000m3/ngđ nhà máy nước Thành phố vào hoạt động; Xây dựng mạng lưới đường ống phía Nam và phía Bắc thành phố Thái Bình; các khu, cụm công nghiệp đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng nước sạch cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu dân cư mới quy hoạch; Nghiên cứu, xây dựng phương án chuyển đổi nguồn nước thô cho Nhà máy nước Tiền Hải.

Ban lãnh đạo Công ty cũng đã khen thưởng cho cá nhân, tập thể có nhiều thành tích đóng góp để hoàn thành tốt kế hoạch SXKD trong năm 2020.

Bên cạnh việc tập trung vào SXKD, Công ty không ngừng chú trọng thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Trong năm qua Công ty đã hỗ trợ gần 500 triệu đồng hỗ trợ: Ủng hộ phòng chống Covid-19, các gia đình thuộc diện nghèo, cận nghèo trong thời gian chống dịch Covid-19, mái ấm công đoàn, thiên tai lũ lụt Miền Trung, trao hàng trăm suất quà tết cho các hộ nghèo..vv.