Hội nghị học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 05-KH/TU ngày 04/12/2020 ủa Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 07-KH/ĐUK ngày 18/12/2020 của Đảng ủy khối doanh nghiệp Tỉnh.

Ngày 18/01/2021, Đảng ủy Công ty cổ phần nước sạch Thái Bình tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Tại Hội nghị này đồng chí Nguyễn Thiên Bắc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đã triển khai các nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; mục đích giúp cán bộ, Đảng viên, người lao động trong Công ty nhân thức sâu sắc về các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội; những kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ 2015-2020; nắm vững phương hướng, mục tiêu tầm nhìn chiến lược, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, trọng tâm, khâu đột phá giai đoạn 2021-2025 và những định hướng đến năm 2030 và tầm nhìn năm 2045, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động, quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Sau hội nghị đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Công ty tiếp tục nghiên cứu nắm vững nội dung của các nghị quyết; viết bài thu hoạch, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, xây dựng và triển khai chương trình hành động và hành động, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đã đề ra./.